[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ha petat un disc dur> Bona nit,
>
> Repassant els mails del logcheck pel meu servidor casolà, m'acavo
> d'adonar horroritzat que un dels discs durs ha petat.
>
> fsck no hi pot fer res.
> cfdisk diu:
>
> Unknown partition table type
> Do you wish to start with a zero table [y/N] ?
>
> Tinc moments de pànic. Al disc dur i tenia dues particions, una de 256
> MB que l'utilitzava de swap, i tota la resta de disc dur en una altra
> partició. Aquesta superpartició la manegava amb EVMS.
>
> Haig de buscar informació pel google, però abans de fer cap animalada,
> algú em pot aconsellar alguna eina (si és que existeix) per intentar
> diagnosticar millor el problema i intentar recuperar el que es pugui?
>
> Moltes gràcies.
>
> Ivà.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>
>

Si tens una live a ma potser podràs veure alguna cosa més ,
http://www.sysresccd.org/

Molta sort ;-)Reply to: