[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes de teclat amb breezy
Vaja, a vere què s'hi pot fer...


primer de tot per arrencar l'X bé, cal que tingui el teclat espanyol al fitxer xorg.conf (o XF86Config.conf)
aquest es troba a /etc/X11. Un cop aqui ja t'hauria d'arrencar el gnome

Aquest es el meu:
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "kbd"
        Option          "CoreKeyboard"
        Option          "XkbRules"      "xorg"
        Option          "XkbModel"      "pc105"
        Option          "XkbLayout"     "es"


llavors hauries d'eliminar els paquets d'altres idiomes que puguis tenir eg. Gallec.
També et pot ajudar l'eina "remove-language-locales"

si encara no et funciona, jo  crec que funcionaria fent un apt-get install --reinstall dels paquets relacionats amb el teclat (xkb)

spero que et serveixi

sort!

2005/11/11, Otx <otxorco@gmail.com>:

mercès

mmhh... que tal Sistema -> preferències -> teclat -> disposicions? o
gnome-keyboard-properties?

i després què? ??

Proveu de posar el teclat en àrab, xD

Sí, he provat, però ara no aconsegueixo canviar el teclat (clicant en el "Esp" en el panel). Per cert, això potser vol dir que certament hi ha un problema amb el teclat: en afegir l'àrab o d'altres llengües, surten tres missatges d'errada idèntics, que reprodueixo aquí:


Error activating XKB configuration.
It can happen under various circumstances:
- a bug in libxklavier library
- a bug in X server (xkbcomp, xmodmap utilities)
- X server with incompatible libxkbfile implementation

X server version data:
The X.Org Foundation
60802000

If you report this situation as a bug, please include:
- The result of xprop -root | grep XKB
- The result of gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd

au, sort

Manuel Souto Pico ha escrit:

> Otxorco i Pau:
>
> Mercès per les vostres respostes.
>
> He provat a instal.lar/reinstal.lar els packets de català, però crec
> que ja ho havia fet just després de l'actualització i de fet no ha
> canviat res ni llavors ni ara.
>
> El command locale dóna:
>
> xinelo@micho:~$ locale
> LANG=gl_ES.UTF-8
> LC_CTYPE="gl_ES.UTF-8"
> LC_NUMERIC="gl_ES.UTF-8"
> LC_TIME="gl_ES.UTF-8"
> LC_COLLATE="gl_ES.UTF-8"
> LC_MONETARY="gl_ES.UTF-8"
> LC_MESSAGES="gl_ES.UTF-8"
> LC_PAPER="gl_ES.UTF-8"
> LC_NAME="gl_ES.UTF-8"
> LC_ADDRESS="gl_ES.UTF-8"
> LC_TELEPHONE="gl_ES.UTF-8"
> LC_MEASUREMENT="gl_ES.UTF-8"
> LC_IDENTIFICATION="gl_ES.UTF-8"
> LC_ALL=
>
> Ara tinc l'escriptori en gallec, estic provant com és la traducció,
> encara que normalmente el tinc en català. De tota manera, no sé si hi
> ha d'haver relació entre la llengua de l'escriptori/aplicacions/etc. i
> la configuració del teclat.
>
> Alguna altra idea? Mercès de nou! Manuel
>
>
> Per cert, el meu escriptori és gnome i les meves actualitzacions són
> al dia.
>
> 2005/11/9, Pau Rul·lan Ferragut <pau@correu.zigazaga.net
> <mailto:pau@correu.zigazaga.net> >:
>
>     On Tue, Nov 08, 2005 at 07:02:03PM +0100, Manuel Souto Pico wrote:
>
>     > Acabo de fer dist-upgrade de ubuntu hoary cap a breezy. En
>     principi sembla
>     > que tot està bé tret del teclat. El problema és que no
>     aconsegueixo fer els
>     > caracters especials, des de la c trencada i la enye, a la arroba
>     o la barra
>     > vertical. Només puc fer lletres i números.
>
>     Uses un escriptori com Gnome o KDE? Comprova que tens ben posat el
>     teclat.
>     Per suposat comprova que no hi ha actualitzacions.
>
>     Dee d'una terminal et funcionen els caràcters xungos?
>
>
>     --
>
>


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: