[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Testing, k3b i hotplugEs Dijous, 10 de Novembre de 2005 15:46, en Xarx va escriure:
| A Dijous 10 Novembre 2005 15:14, Joan Tur va escriure:
| > Bones.
| >
| > A una màquina faig servir testing, i sembla que, si actualitzo
| > (dist-upgrade), s'esborraran es k3b i es hotplug...
| >
| > Estan a mitja actualització de paquets? O és que es k3b ja no serà a
| > debian? 8-?
|
| Preguntant a: "Why is package X not in testing yet? " a
| http://bjorn.haxx.se/debian/
|
| diu que:
| k3b : has no old version in testing (trying to add, not update)
| k3b: is only 7 days old. It must be 10 days old to go in.
|
| Entenc que dins de tres dies entra a etch
Ok, rebut. O sigui, a esperar 3 dies p'es k3b i despreocupar-me si m'esborra 
es hotplug ;)

Gràcies ;)

| Preguntant pel OpenOffice 2.0:
|
| trying to update openoffice.org from 1.1.4-7 to 2.0.0-2 (candidate is 6
| days old)
|
| openoffice.org: is only 6 days old. It must be 10 days old to go in.
|
| Salut
|
|
| Xarx

-- 
Joan Tur (aka Quini), Eivissa-Spain
  Jabber: quini2k@jabber.org
    Yahoo & AIM: quini2k
    www.ClubIbosim.org
 Linux: usuari registrat 190.783

Attachment: pgpW0ojHKsCko.pgp
Description: PGP signature


Reply to: