[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

menus openoffice 1.1.3Com ja he comentat en un altre fil, tinc una pure64 i utilitzo openoffice des 
d'un entorn chroot 32 bits. En el darrer update-upgrade, m'han canviat els 
menus de català a anglès, i no sé com arreglar-ho. La versió instalada és la 
1.1.3 (sid). Algú em dóna un cop de mà?

GràciesReply to: