[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gravar cds, ha de ser fàcil...tens un disc dur SATA???
si es així si que es normal que el CD estiga a /dev/hda

has probat a fer les operacions com a root?

no se que més dir-te, sort

On 10/21/05, Ferriol <ferriol@musaik.net> wrote:
Bones,

M'estic barallant amb la meva gravadora, que també és torradora ara
mateix m'està torrant allò que no sona...

No se en quin punt de les actualitzacions ha deixat de funcionar,
utilitzo una debian sid.

Fa temps vaig seguir les instruccions del mestre Gallir però ara no hi
ha manera...
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1843

Cada cop que intento gravar un cd em peta.
Em podeu passar algun enllaç de com fer la configuració per poder torrar
cds amb tranquilitat ?

He cercat força i no aconseguiexo aclarir-ho

He provat de seguir les instruccions de
/usr/share/doc/cdrecord/README.ATAPI.setup
però en el pas dos em diu:

# cdrecord dev=ATA: -scanbus
Cdrecord-Clone 2.01.01a01 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004
Joerg Schilling
NOTE: this version of cdrecord is an inofficial (modified) release of
cdrecord
      and thus may have bugs that are not present in the original version.
      Please send bug reports and support requests to
<cdrtools@packages.debian.org >.
      The original author should not be bothered with problems of this
version.

cdrecord: Warning: Running on Linux-2.6.12-1-686
cdrecord: There are unsettled issues with Linux-2.5 and newer.
cdrecord: If you have unexpected problems, please try Linux-2.4 or Solaris.
scsidev: 'ATA:'
devname: 'ATA'
scsibus: -1 target: -1 lun: -1
Warning: Using badly designed ATAPI via /dev/hd* interface.
Error trying to open /dev/hda exclusively (Device or resource busy)...
retrying in 1 second.
Error trying to open /dev/hda exclusively (Device or resource busy)...
retrying in 1 second.
Error trying to open /dev/hda exclusively (Device or resource busy)...
retrying in 1 second.
Error trying to open /dev/hda exclusively (Device or resource busy)...
retrying in 1 second.
Error trying to open /dev/hda exclusively (Device or resource busy)...
retrying in 1 second.
Error trying to open /dev/hda exclusively (Device or resource busy)...
retrying in 1 second.
Error trying to open /dev/hda exclusively (Device or resource busy)...
retrying in 1 second.
Error trying to open /dev/hda exclusively (Device or resource busy)...
retrying in 1 second.
Error trying to open /dev/hda exclusively (Device or resource busy)...
retrying in 1 second.
Error trying to open /dev/hda exclusively (Device or resource busy)...
retrying in 1 second.
cdrecord: Device or resource busy. Cannot open '/dev/hda'. Cannot open
SCSI driver.
cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'.
cdrecord: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
cdrecord:
cdrecord: For more information, install the cdrtools-doc
cdrecord: package and read /usr/share/doc/cdrecord/README.ATAPI.setup .


Salut !


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--


Salutacions.

Rafel Puchades
Reply to: