[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Error ACPIMolts laptops tenen el acpi mal programat per lo que que hi ha que corregirlo.
Mirat la pagina http://acpi.sourceforge.net/

---- Jordi Valverde <jvalverde@gmail.com> escribió: 
> mm.
> 
> Quin nucli tens?
> Com has compilat les opcions d'acpi?
> 
> 
> Salutacions,
> El Jordi.
> 
> 2005/10/13, Daniel Parera Perez <dani.debian@gmail.com>:
> > Bona nit
> >
> > Noem funciona correctment el medidor de bateria, l klaptop em diu
> > "sense bateria".
> >
> > Al fer un dmesg em surten tots aquet error, que es van repetint constantment
> >
> > [4296286.590000] search_node dffe5940 start_node dffe5940 return_node 00000000
> > [4296286.590000]     ACPI-0508: *** Error: Method execution failed
> > [\_SB_.BAT1._BST] (Node dffe4840), AE_NOT_FOUND
> > [4296290.744000]     ACPI-0362: *** Error: Looking up [Z003] in
> > namespace, AE_NOT_FOUND
> > [4296290.744000] search_node dffe5940 start_node dffe5940 return_node 00000000
> > [4296290.744000]     ACPI-0508: *** Error: Method execution failed
> > [\_SB_.BAT1._BST] (Node dffe4840), AE_NOT_FOUND
> >
> > Sabeu alguna solucio??
> >
> > --
> > Daniel Parera
> >
> >
> 
> 
> --
> If my answers frighten you then you should cease asking scary questions.
> Reply to: