[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

impressio des de chrootHola
Utilitzo una Debian pure64, amb algunes aplicacions (OOffice, firefox + 
flash...) executant-se des d'un chroot a 32 bits, doncs no tenen versió a 64 
bits. El problema és que no puc imprimir des d'openOffice, l'única impressora 
que veu és una tal Generic Printer. La impressora la tinc en un servidor amb 
Sarge. Des de l'entorn de 64 bits no tinc problemes, utilitzant Cups puc 
veure laa impresora, però no així des de l'entorn a 32. Em pregunto si també 
he d'instalar cups en l'entorn de 32 bits per fer que funcioni, però 
m'emprenya anar doblant programes... hi ha alguna altra opció? funcionaria 
això d'instalar també Cups a l'entorn de 32 bits?

Gràcies

RicardReply to: