[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Cron <smmsp@penedessensefils> test -x /usr/share/sendmail/sendmailPerò si faig això potser deixa de funcionar alguna cosa, no hi ha manera 
d'esbrinar que és el que fa això del sendmail-msp?

el Dissabte 10 Setembre 2005 14:56, Albert Cervera Areny va escriure:
> Què fa el sendmail-msp no ho sé perquè no utilitzo el sendmail. Però pots
> evitar que es vagi reproduint modificant/eliminant el fitxer de
> configuració del cron en qüestió.
>
> El més possible és que tinguis aquest fitxer a:
>
> /etc/cron.d/
> o
> /etc/cron.daily
>
> Si no també podria ser a:
>
> /etc/cron.weekly
> o
> /etc/cron.monthly
>
> Possiblement allí hi trobaràs un fitxer que es dirà sendmail o sendmail-msp
> que és el que fa que es repeteixi la tasca.
>
> Sort!
>
> A Saturday 10 September 2005 13:53, tictacbum va escriure:
> > Hola,
> > Fa dies q rebo un missatge del Cron amb un error, tot i que el sendmail
> > em funciona be... algú sap que vol dir? o si més no com puc fer que pari
> > d'enviar-me'l? (i que continui enviant-me la resta..)
> > Aquest es el missatge:
> >
> > -------------------------------------------------------------------------
> >-- --------------------------------------------- From
> > smmsp@penedessensefils.net Wed Sep 07 15:20:07 2005
> > Envelope-to: root@penedessensefils.net
> > Delivery-date: Wed, 07 Sep 2005 15:20:07 +0200
> > From: root@penedessensefils.net (Cron Daemon)
> > To: root@penedessensefils.net
> > Subject: Cron <smmsp@penedessensefils> test -x
> > /usr/share/sendmail/sendmail && /usr/share/sendmail/sendmail cron-msp
> > X-Cron-Env: <MAILTO=root>
> > X-Cron-Env: <SHELL=/bin/sh>
> > X-Cron-Env: <HOME=/var/lib/sendmail>
> > X-Cron-Env: <PATH=/usr/bin:/bin>
> > X-Cron-Env: <LOGNAME=smmsp>
> > Date: Wed, 07 Sep 2005 15:20:04 +0200
> >
> > /usr/share/sendmail/sendmail: line 820: /usr/sbin/sendmail-msp: No such
> > file or directory
> > -------------------------------------------------------------------------
> >-- ---------------------------------------------
> >
> > Gràcies!

-- 
ID 0x834D5708
wget http://penedessensefils.net/clau_publica.asc

Attachment: pgpReqrIuwc5c.pgp
Description: PGP signature


Reply to: