[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get install user-ca; catalanitzarM'ho he estat mirant, ho he instal·lat, però si t'he de dir la veritat,
no sé ni com es fa servir ...
Suposo que fa falta buscar més a internet per saber com s'utilitza el
language-env ... per què ja et dic, el tinc instal·lat, però no sé com
s'usa aquesta aplicació.

On Fri, 2005-09-09 at 12:26 +0200, hubble@flashmail.com wrote:
> i aixó?:
> language-env - simple configuration tool for native language
> environment
> 
> Description: simple configuration tool for native language
> environment
> This tool adds basic settings for natural language
> environment such as
> LANG variable, font specifications, input methods, and so
> on into
> user's several dot-files such as .bashrc and .emacs.
> .
> This version of language-env supports Belarusian,
> Bulgarian, Catalan,
> Danish, French, German, Japanese, Korean, Lithuanian,
> Macedonian, Polish,
> Russian, Serbian, Spanish, Thai, Turkish, and Ukrainian.
> Task: catalan, chinese-s, chinese-t, cyrillic, danish,
> french, german, greek, italian, japanese, korean,
> lithuanian, norwegian, polish, russian, spanish, thai,
> turkish, ukrainian
> 
> i segurament hauras d'instalar algun d'aquests paquets per
> arrodonir-lo:
> jeanot@perlita:~$ apt-cache search catala
> apt-howto-ca - example-based guide to APT (Catalan)
> aspell-ca - Catalan dictionary for aspell
> gnupg-doc - GNU Privacy Guard documentation
> icatalan - Catalan dictionary for ispell
> kde-i18n-ca - Catalan (ca) internationalized (i18n) files
> for KDE
> koffice-i18n-ca - Catalan (ca) translations for KOffice
> language-env - simple configuration tool for native language
> environment
> mozilla-firefox-locale-ca - Mozilla Firefox Catalan
> language/region package
> mozilla-locale-ca - Mozilla Catalan language package
> mozilla-thunderbird-locale-ca - Mozilla Thunderbird Catalan
> language/region package
> myspell-ca - Catalan dictionary for myspell
> openoffice.org-l10n-ca - Catalan language package for
> OpenOffice.org
> wcatalan - Catalan dictionary words for /usr/share/dict
> 
> 
> > Hola marc:
> > Perquè tot el Gnome estiga en català jo faig el
> següent
> > (distribució Ubuntu):
> > $ sudo aptitude install language-pack-ca
> > 
> > Donam uns minuts i et dic com es fa a la Debian pura...
> > 
> > 
> > 
> > En/na marc ha escrit:
> > 
> > >Tinc les locales instalades, mira :
> > >Antimosquitos:/home/dats# dpkg -l | grep locales
> > >ii locales           2.3.5-6         
> >  GNU C >Library: National Language (locale) da
> > >He fet això que em dius, el dpkg-reconfigure
> locales,
> > per >reconfigurar-les, i els menus em surten en
> anglès,
> > en comptes de >castellÃ, no ho entenc ... però
> és
> > aixÃ. >Què pot ser ???
> > >On faig l'errada ?
> > >Algú em pot il·luminar ?
> > >GrÃcies i disculpeu les molèsties, fins ara
> > >
> > > 
> > >
> > 
> > 
> > -- 
> > To UNSUBSCRIBE, email to
> > debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org with a
> > subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org
> >
> 


		
______________________________________________ 
Renovamos el Correo Yahoo! 
Nuevos servicios, más seguridad 
http://correo.yahoo.esReply to: