[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

splashyHola:

> Pensa que splashy és un servei, com pot ser, cups, samba o postfix, i es
> carrega una vegada està actiu el procés init, i això pasa quan s'acaba
> de carregar el kernel.

Gràcies per l'aclariment: pensava que, al haver-lo instal·lat a Sarge, no em 
faltés complimentar cap dependència.


> Bootsplash, al estar integrat al kernel, no té aquest inconvenient.

Ja, però s'ha de compilar el kernel i això ja son figues d'un altre paner....


-- 
Salutacions,

Josep
Usuari de Linux nº 386779Reply to: