[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

usb devicesHola,

amb una màquina del departament se li ha instal·lat una knoppix que ha 
funcionat sense cap problema. També, a part del kernel que hi porta,  se li 
ha posat un kernel realtime per fer unes pràctiques.

Resulta ser que amb el kernel normal de la knoppix els dispositius usb 
funcionen sense problemes, es poden muntar i desmuntar com a 
dispositius /dev/uba1. Però, quan es bota amb el kernel rt els dispositius 
usb son detectats, tots els mòduls estan carregats, però quan intentes 
muntar-ho, no hi ha manera, i diu que no és un "block devide" vàlid.

Algú te remota idea que pot passar?

Gràcies.

Leo

-- 
--
Linux User 152692
Catalonia

Reply to: