[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Paquets trencatsDoncs no funciona :(

sol:~# dpkg -P webmin-core
(S'està llegint la base de dades ... hi ha 99351 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està desinstal·lant webmin-core ...
/etc/webmin/webmin.acl: El fitxer o directori no existeix
dpkg: s'ha produït un error en processar webmin-core (--purge):
 el subprocés pre-removal script retornà el codi d'eixida d'error 2
/etc/webmin/webmin.acl: El fitxer o directori no existeix
dpkg: s'ha produït un error en netejar:
 el subprocés post-installation script retornà el codi d'eixida d'error 2
S'han trobat errors en processar:
 webmin-core

i el paquet segueix trencat...

On 8/19/05, Cubells <vicent@vcubells.net> wrote:
> Has provat amb un
> # dpkg -P nom_del_paquet.deb
>
> Salut!!
>
> En/na ChAoS ha escrit:
>
> >Bones a tots...
> >Tinc un problema bastant gros, tinc paquets trencats al sistema que no
> >puc ni reinstal.lar ni desinstal.lar. El problema no seria tant si no
> >fos per que necessito desinstalar un paquet del qual depenen els
> >paquets trencats. Al intentar-ho fer no em deixa pk peta amb aquests.
> >
> >Hi ha alguna forma de treure manualment els paquets?
> >
> >gracies
> >
> >
> >.
> >
> >
> >
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>

Reply to: