[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: En engegar. Alsa no troba el módul de la tarja de soTens carregat el módul del kernel? fes lsmod com a root i busca "snd-via82xx" si no hi es a la lista també com a root executa "modprobe snd-via82xx" si tot funciona afegeix aquest módul al final de l'arxiu /etc/modules i es carregará automáticament a l'inici del sistema. En Debian també existeix el comand modconf que es un programa per a gestionar els moduls del kernel si l'executes surt un llistat de tots el moduls disponibles busca el modul que vols i carregal amb això ja es carrega automàticament al iniciar

salut

On dl, 2005-08-08 at 11:43 +0200, Joan Alfonso wrote:
Hola: M'he instal·lat Alsa i quan faig "alsaconf" em detecta la targeta de so 
"snd-via82xx" i aparentment m'ho configura tot, arrenca "alsamix" i puc 
sintir "xmms" amb el pugin d'Alsa.
Fins ahi tot be, però quan torne a engegar l'ordinador Alsa no troba la 
targeta de so.
He mirat per la web i m'hi he barallat prou amb el tema però no he pogut 
solucionar-lo de cap de les maneres.
Us envie aquesta informació dels fitxers per si de cas algú de vosaltres 
puguera ajudar-me.
En /etc/modules.conf:

### This file is automatically generated by update-modules"
#
# Please do not edit this file directly. If you want to change or add
# anything please take a look at the files in /etc/modutils and read
# the manpage for update-modules.
#
### update-modules: start processing /etc/modutils/0keep
# DO NOT MODIFY THIS FILE!
# This file is not marked as conffile to make sure if you upgrade modutils
# it will be restored in case some modifications have been made.
#
# The keep command is necessary to prevent insmod and friends from ignoring
# the builtin defaults of a path-statement is encountered. Until all other
# packages use the new `add path'-statement this keep-statement is essential
# to keep your system working
keep

### update-modules: end processing /etc/modutils/0keep

### update-modules: start processing /etc/modutils/actions
# Special actions that are needed for some modules

# The BTTV module does not load the tuner module automatically,
# so do that in here
post-install bttv insmod tuner
post-remove bttv rmmod tuner


### update-modules: end processing /etc/modutils/actions

### update-modules: start processing /etc/modutils/aliases
# Aliases to tell insmod/modprobe which modules to use 

# Uncomment the network protocols you don't want loaded:
# alias net-pf-1 off		# Unix
# alias net-pf-2 off		# IPv4
# alias net-pf-3 off		# Amateur Radio AX.25
# alias net-pf-4 off		# IPX
# alias net-pf-5 off		# DDP / appletalk
# alias net-pf-6 off		# Amateur Radio NET/ROM
# alias net-pf-9 off		# X.25
# alias net-pf-10 off		# IPv6
# alias net-pf-11 off		# ROSE / Amateur Radio X.25 PLP
# alias net-pf-19 off		# Acorn Econet
alias net-pf-24 pppoe

alias char-major-10-175	agpgart
alias char-major-10-200	tun
alias char-major-81	bttv
alias char-major-108	ppp_generic
alias /dev/ppp		ppp_generic
alias tty-ldisc-3	ppp_async
alias tty-ldisc-14	ppp_synctty
alias ppp-compress-21	bsd_comp
alias ppp-compress-24	ppp_deflate
alias ppp-compress-26	ppp_deflate


### update-modules: start processing /etc/modutils/alsa
# ALSA portion
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-via82xx
# module options should go here

# OSS/Free portion
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0

# card #1
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss


### update-modules: end processing /etc/modutils/alsa

### update-modules: start processing /etc/modutils/alsa-base
# snd module options
options snd device_mode=0660
# autoloader aliases
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-via82xx
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0
alias sound-slot-1 snd-card-1
alias sound-slot-2 snd-card-2
alias sound-slot-3 snd-card-3
alias sound-slot-4 snd-card-4
alias sound-slot-5 snd-card-5
alias sound-slot-6 snd-card-6
alias sound-slot-7 snd-card-7
above sound-slot-0 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-1 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-2 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-3 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-4 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-5 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-6 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-7 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
# Load optional modules above their base modules
above snd-pcm snd-pcm-oss
above snd-mixer snd-mixer-oss
above snd-seq snd-seq-oss snd-seq-midi
# Cause a script to be run after snd-emu8000-synth module initialization
post-install snd-emu8000-synth /lib/alsa/modprobe-post-install 
snd-emu8000-synth
# Cause a script to be run after card driver module initialization
post-install snd-ad1816a /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ad1816a
post-install snd-ad1848 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ad1848
post-install snd-ali5451 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ali5451
post-install snd-als100 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-als100
post-install snd-als4000 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-als4000
post-install snd-asihpi /lib/alsa/modprobe-post-install snd-asihpi
post-install snd-atiixp /lib/alsa/modprobe-post-install snd-atiixp
post-install snd-au8810 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8810
post-install snd-au8820 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8820
post-install snd-au8830 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8830
post-install snd-azt2320 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-azt2320
post-install snd-azt3328 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-azt3328
post-install snd-azx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-azx
post-install snd-ca0106 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ca0106
post-install snd-cmi8330 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cmi8330
post-install snd-cmipci /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cmipci
post-install snd-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4231
post-install snd-cs4232 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4232
post-install snd-cs4236 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4236
post-install snd-cs4281 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4281
post-install snd-cs46xx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs46xx
post-install snd-darla20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-darla20
post-install snd-darla24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-darla24
post-install snd-dt019x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-dt019x
post-install snd-emu10k1 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-emu10k1
post-install snd-emu10k1x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-emu10k1x
post-install snd-ens1370 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ens1370
post-install snd-ens1371 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ens1371
post-install snd-es1688 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1688
post-install snd-es18xx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es18xx
post-install snd-es1938 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1938
post-install snd-es1968 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1968
post-install snd-es968 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es968
post-install snd-fm801 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-fm801
post-install snd-gina20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gina20
post-install snd-gina24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gina24
post-install snd-gina3g /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gina3g
post-install snd-gusclassic /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusclassic
post-install snd-gusextreme /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusextreme
post-install snd-gusmax /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusmax
post-install snd-harmony /lib/alsa/modprobe-post-install snd-harmony
post-install snd-hdsp /lib/alsa/modprobe-post-install snd-hdsp
post-install snd-hdspm /lib/alsa/modprobe-post-install snd-hdspm
post-install snd-ice1712 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ice1712
post-install snd-ice1724 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ice1724
post-install snd-indigo /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigo
post-install snd-indigodj /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigodj
post-install snd-indigoio /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigoio
post-install snd-intel8x0 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-intel8x0
post-install snd-interwave /lib/alsa/modprobe-post-install snd-interwave
post-install snd-interwave-stb /lib/alsa/modprobe-post-install 
snd-interwave-stb
post-install snd-korg1212 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-korg1212
post-install snd-layla20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-layla20
post-install snd-layla24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-layla24
post-install snd-layla3g /lib/alsa/modprobe-post-install snd-layla3g
post-install snd-maestro3 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-maestro3
post-install snd-mia /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mia
post-install snd-mixart /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mixart
post-install snd-mona /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mona
post-install snd-mpu401 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mpu401
post-install snd-msnd-pinnacle /lib/alsa/modprobe-post-install 
snd-msnd-pinnacle
post-install snd-mtpav /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mtpav
post-install snd-nm256 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-nm256
post-install snd-opl3sa2 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opl3sa2
post-install snd-opti92x-ad1848 /lib/alsa/modprobe-post-install 
snd-opti92x-ad1848
post-install snd-opti92x-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-install 
snd-opti92x-cs4231
post-install snd-opti93x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opti93x
post-install snd-pc98-cs4232 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pc98-cs4232
post-install snd-pcxhr /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pcxhr
post-install snd-pdaudiocf /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pdaudiocf
post-install snd-pdplus /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pdplus
post-install snd-portman2x4 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-portman2x4
post-install snd-powermac /lib/alsa/modprobe-post-install snd-powermac
post-install snd-rme32 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme32
post-install snd-rme96 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme96
post-install snd-rme9652 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme9652
post-install snd-sa11xx-uda1341 /lib/alsa/modprobe-post-install 
snd-sa11xx-uda1341
post-install snd-sb16 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sb16
post-install snd-sb8 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sb8
post-install snd-sbawe /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sbawe
post-install snd-serialmidi /lib/alsa/modprobe-post-install snd-serialmidi
post-install snd-serial-u16550 /lib/alsa/modprobe-post-install 
snd-serial-u16550
post-install snd-sgalaxy /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sgalaxy
post-install snd-sonicvibes /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sonicvibes
post-install snd-sscape /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sscape
post-install snd-sun-amd7930 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-amd7930
post-install snd-sun-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-cs4231
post-install snd-sun-dbri /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-dbri
post-install snd-trident /lib/alsa/modprobe-post-install snd-trident
post-install snd-usb-audio /lib/alsa/modprobe-post-install snd-usb-audio
post-install snd-usb-usx2y /lib/alsa/modprobe-post-install snd-usb-usx2y
post-install snd-via82xx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-via82xx
post-install snd-vx222 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vx222
post-install snd-vxp440 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vxp440
post-install snd-vxpocket /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vxpocket
post-install snd-wavefront /lib/alsa/modprobe-post-install snd-wavefront
post-install snd-ymfpci /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ymfpci
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-bt87x index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2

### update-modules: end processing /etc/modutils/alsa-base

### update-modules: start processing /etc/modutils/apm
alias char-major-10-134	apm
alias /dev/apm_bios		/dev/misc/apm_bios
alias /dev/misc/apm_bios	apm

### update-modules: end processing /etc/modutils/apm

### update-modules: start processing /etc/modutils/nvidia-kernel-nkc
alias char-major-195 nvidia

### update-modules: end processing /etc/modutils/nvidia-kernel-nkc

### update-modules: start processing /etc/modutils/paths
# This file contains a list of paths that modprobe should scan,
# beside the ones that are compiled into the modutils tools
# themselves.


### update-modules: end processing /etc/modutils/paths

### update-modules: start processing /etc/modutils/arch/i386
alias parport_lowlevel parport_pc
alias char-major-10-144 nvram
alias binfmt-0064 binfmt_aout
alias char-major-10-135 rtc

### update-modules: end processing /etc/modutils/arch/i386

----***En /etc/ modutils/alsa-base:

# snd module options
options snd device_mode=0660
# autoloader aliases
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-via82xx
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0
alias sound-slot-1 snd-card-1
alias sound-slot-2 snd-card-2
alias sound-slot-3 snd-card-3
alias sound-slot-4 snd-card-4
alias sound-slot-5 snd-card-5
alias sound-slot-6 snd-card-6
alias sound-slot-7 snd-card-7
above sound-slot-0 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-1 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-2 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-3 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-4 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-5 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-6 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-7 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
# Load optional modules above their base modules
above snd-pcm snd-pcm-oss
above snd-mixer snd-mixer-oss
above snd-seq snd-seq-oss snd-seq-midi
# Cause a script to be run after snd-emu8000-synth module initialization
post-install snd-emu8000-synth /lib/alsa/modprobe-post-install 
snd-emu8000-synth
# Cause a script to be run after card driver module initialization
post-install snd-ad1816a /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ad1816a
post-install snd-ad1848 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ad1848
post-install snd-ali5451 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ali5451
post-install snd-als100 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-als100
post-install snd-als4000 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-als4000
post-install snd-asihpi /lib/alsa/modprobe-post-install snd-asihpi
post-install snd-atiixp /lib/alsa/modprobe-post-install snd-atiixp
post-install snd-au8810 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8810
post-install snd-au8820 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8820
post-install snd-au8830 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8830
post-install snd-azt2320 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-azt2320
post-install snd-azt3328 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-azt3328
post-install snd-azx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-azx
post-install snd-ca0106 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ca0106
post-install snd-cmi8330 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cmi8330
post-install snd-cmipci /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cmipci
post-install snd-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4231
post-install snd-cs4232 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4232
post-install snd-cs4236 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4236
post-install snd-cs4281 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4281
post-install snd-cs46xx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs46xx
post-install snd-darla20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-darla20
post-install snd-darla24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-darla24
post-install snd-dt019x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-dt019x
post-install snd-emu10k1 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-emu10k1
post-install snd-emu10k1x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-emu10k1x
post-install snd-ens1370 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ens1370
post-install snd-ens1371 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ens1371
post-install snd-es1688 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1688
post-install snd-es18xx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es18xx
post-install snd-es1938 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1938
post-install snd-es1968 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1968
post-install snd-es968 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es968
post-install snd-fm801 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-fm801
post-install snd-gina20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gina20
post-install snd-gina24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gina24
post-install snd-gina3g /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gina3g
post-install snd-gusclassic /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusclassic
post-install snd-gusextreme /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusextreme
post-install snd-gusmax /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusmax
post-install snd-harmony /lib/alsa/modprobe-post-install snd-harmony
post-install snd-hdsp /lib/alsa/modprobe-post-install snd-hdsp
post-install snd-hdspm /lib/alsa/modprobe-post-install snd-hdspm
post-install snd-ice1712 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ice1712
post-install snd-ice1724 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ice1724
post-install snd-indigo /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigo
post-install snd-indigodj /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigodj
post-install snd-indigoio /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigoio
post-install snd-intel8x0 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-intel8x0
post-install snd-interwave /lib/alsa/modprobe-post-install snd-interwave
post-install snd-interwave-stb /lib/alsa/modprobe-post-install 
snd-interwave-stb
post-install snd-korg1212 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-korg1212
post-install snd-layla20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-layla20
post-install snd-layla24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-layla24
post-install snd-layla3g /lib/alsa/modprobe-post-install snd-layla3g
post-install snd-maestro3 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-maestro3
post-install snd-mia /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mia
post-install snd-mixart /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mixart
post-install snd-mona /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mona
post-install snd-mpu401 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mpu401
post-install snd-msnd-pinnacle /lib/alsa/modprobe-post-install 
snd-msnd-pinnacle
post-install snd-mtpav /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mtpav
post-install snd-nm256 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-nm256
post-install snd-opl3sa2 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opl3sa2
post-install snd-opti92x-ad1848 /lib/alsa/modprobe-post-install 
snd-opti92x-ad1848
post-install snd-opti92x-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-install 
snd-opti92x-cs4231
post-install snd-opti93x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opti93x
post-install snd-pc98-cs4232 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pc98-cs4232
post-install snd-pcxhr /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pcxhr
post-install snd-pdaudiocf /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pdaudiocf
post-install snd-pdplus /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pdplus
post-install snd-portman2x4 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-portman2x4
post-install snd-powermac /lib/alsa/modprobe-post-install snd-powermac
post-install snd-rme32 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme32
post-install snd-rme96 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme96
post-install snd-rme9652 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme9652
post-install snd-sa11xx-uda1341 /lib/alsa/modprobe-post-install 
snd-sa11xx-uda1341
post-install snd-sb16 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sb16
post-install snd-sb8 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sb8
post-install snd-sbawe /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sbawe
post-install snd-serialmidi /lib/alsa/modprobe-post-install snd-serialmidi
post-install snd-serial-u16550 /lib/alsa/modprobe-post-install 
snd-serial-u16550
post-install snd-sgalaxy /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sgalaxy
post-install snd-sonicvibes /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sonicvibes
post-install snd-sscape /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sscape
post-install snd-sun-amd7930 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-amd7930
post-install snd-sun-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-cs4231
post-install snd-sun-dbri /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-dbri
post-install snd-trident /lib/alsa/modprobe-post-install snd-trident
post-install snd-usb-audio /lib/alsa/modprobe-post-install snd-usb-audio
post-install snd-usb-usx2y /lib/alsa/modprobe-post-install snd-usb-usx2y
post-install snd-via82xx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-via82xx
post-install snd-vx222 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vx222
post-install snd-vxp440 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vxp440
post-install snd-vxpocket /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vxpocket
post-install snd-wavefront /lib/alsa/modprobe-post-install snd-wavefront
post-install snd-ymfpci /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ymfpci
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-bt87x index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2

 -------****** En /etc/modules:

de-cd
ide-disk
ide-generic
psmouse
fat
vfat
emu10k1
emu10k1
via82cxxx_audio
snd-via82xx
snd-pcm-oss
snd-mixer-oss
snd_seq_device


------*******En /etc/modprobe.d/alsa-base:

# autoloader aliases
install sound-slot-0 modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 modprobe snd-card-7
# Load optional modules above their base modules
install snd-pcm modprobe --ignore-install snd-pcm && { modprobe 
snd-pcm-oss ; : ; }
install snd-mixer modprobe --ignore-install snd-mixer && { modprobe 
snd-mixer-oss ; : ; }
install snd-seq modprobe --ignore-install snd-seq && { modprobe snd-seq-midi ; 
modprobe snd-seq-oss ; : ; }
# Cause a script to be run after snd-emu8000-synth module initialization
install snd-emu8000-synth modprobe --ignore-install snd-emu8000-synth 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-emu8000-synth
# Cause a script to be run after card driver module initialization
install snd-ad1816a modprobe --ignore-install snd-ad1816a 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ad1816a
install snd-ad1848 modprobe --ignore-install snd-ad1848 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ad1848
install snd-ali5451 modprobe --ignore-install snd-ali5451 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ali5451
install snd-als100 modprobe --ignore-install snd-als100 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-als100
install snd-als4000 modprobe --ignore-install snd-als4000 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-als4000
install snd-asihpi modprobe --ignore-install snd-asihpi 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-asihpi
install snd-atiixp modprobe --ignore-install snd-atiixp 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-atiixp
install snd-au8810 modprobe --ignore-install snd-au8810 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8810
install snd-au8820 modprobe --ignore-install snd-au8820 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8820
install snd-au8830 modprobe --ignore-install snd-au8830 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8830
install snd-azt2320 modprobe --ignore-install snd-azt2320 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-azt2320
install snd-azt3328 modprobe --ignore-install snd-azt3328 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-azt3328
install snd-azx modprobe --ignore-install snd-azx 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-azx
install snd-ca0106 modprobe --ignore-install snd-ca0106 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ca0106
install snd-cmi8330 modprobe --ignore-install snd-cmi8330 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cmi8330
install snd-cmipci modprobe --ignore-install snd-cmipci 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cmipci
install snd-cs4231 modprobe --ignore-install snd-cs4231 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4231
install snd-cs4232 modprobe --ignore-install snd-cs4232 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4232
install snd-cs4236 modprobe --ignore-install snd-cs4236 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4236
install snd-cs4281 modprobe --ignore-install snd-cs4281 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4281
install snd-cs46xx modprobe --ignore-install snd-cs46xx 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs46xx
install snd-darla20 modprobe --ignore-install snd-darla20 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-darla20
install snd-darla24 modprobe --ignore-install snd-darla24 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-darla24
install snd-dt019x modprobe --ignore-install snd-dt019x 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-dt019x
install snd-emu10k1 modprobe --ignore-install snd-emu10k1 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-emu10k1
install snd-emu10k1x modprobe --ignore-install snd-emu10k1x 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-emu10k1x
install snd-ens1370 modprobe --ignore-install snd-ens1370 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ens1370
install snd-ens1371 modprobe --ignore-install snd-ens1371 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ens1371
install snd-es1688 modprobe --ignore-install snd-es1688 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1688
install snd-es18xx modprobe --ignore-install snd-es18xx 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es18xx
install snd-es1938 modprobe --ignore-install snd-es1938 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1938
install snd-es1968 modprobe --ignore-install snd-es1968 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1968
install snd-es968 modprobe --ignore-install snd-es968 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es968
install snd-fm801 modprobe --ignore-install snd-fm801 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-fm801
install snd-gina20 modprobe --ignore-install snd-gina20 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gina20
install snd-gina24 modprobe --ignore-install snd-gina24 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gina24
install snd-gina3g modprobe --ignore-install snd-gina3g 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gina3g
install snd-gusclassic modprobe --ignore-install snd-gusclassic 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusclassic
install snd-gusextreme modprobe --ignore-install snd-gusextreme 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusextreme
install snd-gusmax modprobe --ignore-install snd-gusmax 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusmax
install snd-harmony modprobe --ignore-install snd-harmony 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-harmony
install snd-hdsp modprobe --ignore-install snd-hdsp 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-hdsp
install snd-hdspm modprobe --ignore-install snd-hdspm 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-hdspm
install snd-ice1712 modprobe --ignore-install snd-ice1712 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ice1712
install snd-ice1724 modprobe --ignore-install snd-ice1724 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ice1724
install snd-indigo modprobe --ignore-install snd-indigo 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigo
install snd-indigodj modprobe --ignore-install snd-indigodj 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigodj
install snd-indigoio modprobe --ignore-install snd-indigoio 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigoio
install snd-intel8x0 modprobe --ignore-install snd-intel8x0 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-intel8x0
install snd-interwave modprobe --ignore-install snd-interwave 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-interwave
install snd-interwave-stb modprobe --ignore-install snd-interwave-stb 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-interwave-stb
install snd-korg1212 modprobe --ignore-install snd-korg1212 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-korg1212
install snd-layla20 modprobe --ignore-install snd-layla20 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-layla20
install snd-layla24 modprobe --ignore-install snd-layla24 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-layla24
install snd-layla3g modprobe --ignore-install snd-layla3g 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-layla3g
install snd-maestro3 modprobe --ignore-install snd-maestro3 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-maestro3
install snd-mia modprobe --ignore-install snd-mia 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mia
install snd-mixart modprobe --ignore-install snd-mixart 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mixart
install snd-mona modprobe --ignore-install snd-mona 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mona
install snd-mpu401 modprobe --ignore-install snd-mpu401 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mpu401
install snd-msnd-pinnacle modprobe --ignore-install snd-msnd-pinnacle 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-msnd-pinnacle
install snd-mtpav modprobe --ignore-install snd-mtpav 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mtpav
install snd-nm256 modprobe --ignore-install snd-nm256 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-nm256
install snd-opl3sa2 modprobe --ignore-install snd-opl3sa2 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opl3sa2
install snd-opti92x-ad1848 modprobe --ignore-install snd-opti92x-ad1848 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opti92x-ad1848
install snd-opti92x-cs4231 modprobe --ignore-install snd-opti92x-cs4231 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opti92x-cs4231
install snd-opti93x modprobe --ignore-install snd-opti93x 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opti93x
install snd-pc98-cs4232 modprobe --ignore-install snd-pc98-cs4232 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pc98-cs4232
install snd-pcxhr modprobe --ignore-install snd-pcxhr 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pcxhr
install snd-pdaudiocf modprobe --ignore-install snd-pdaudiocf 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pdaudiocf
install snd-pdplus modprobe --ignore-install snd-pdplus 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pdplus
install snd-portman2x4 modprobe --ignore-install snd-portman2x4 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-portman2x4
install snd-powermac modprobe --ignore-install snd-powermac 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-powermac
install snd-rme32 modprobe --ignore-install snd-rme32 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme32
install snd-rme96 modprobe --ignore-install snd-rme96 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme96
install snd-rme9652 modprobe --ignore-install snd-rme9652 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme9652
install snd-sa11xx-uda1341 modprobe --ignore-install snd-sa11xx-uda1341 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sa11xx-uda1341
install snd-sb16 modprobe --ignore-install snd-sb16 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sb16
install snd-sb8 modprobe --ignore-install snd-sb8 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sb8
install snd-sbawe modprobe --ignore-install snd-sbawe 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sbawe
install snd-serialmidi modprobe --ignore-install snd-serialmidi 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-serialmidi
install snd-serial-u16550 modprobe --ignore-install snd-serial-u16550 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-serial-u16550
install snd-sgalaxy modprobe --ignore-install snd-sgalaxy 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sgalaxy
install snd-sonicvibes modprobe --ignore-install snd-sonicvibes 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sonicvibes
install snd-sscape modprobe --ignore-install snd-sscape 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sscape
install snd-sun-amd7930 modprobe --ignore-install snd-sun-amd7930 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-amd7930
install snd-sun-cs4231 modprobe --ignore-install snd-sun-cs4231 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-cs4231
install snd-sun-dbri modprobe --ignore-install snd-sun-dbri 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-dbri
install snd-trident modprobe --ignore-install snd-trident 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-trident
install snd-usb-audio modprobe --ignore-install snd-usb-audio 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-usb-audio
install snd-usb-usx2y modprobe --ignore-install snd-usb-usx2y 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-usb-usx2y
install snd-via82xx modprobe --ignore-install snd-via82xx 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-via82xx
install snd-vx222 modprobe --ignore-install snd-vx222 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vx222
install snd-vxp440 modprobe --ignore-install snd-vxp440 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vxp440
install snd-vxpocket modprobe --ignore-install snd-vxpocket 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vxpocket
install snd-wavefront modprobe --ignore-install snd-wavefront 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-wavefront
install snd-ymfpci modprobe --ignore-install snd-ymfpci 
&& /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ymfpci
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-bt87x index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2

  ------******A /etc/modprobe.d/sound:

alias snd-card-0 snd-via82xx
options snd-via82xx index=0

Cap idea?.
Com puc fer què quan "rebote" l'ordinador Alsa carregue la tarja?.

Salut.


Reply to: