[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb phpHola, Manel ...

deies, el 03 de Jul de 2005, a les 08:58 +0200:

> Hola,
> cal aquesta línia però en Debian es troba a /etc/apache/modules.conf
> i l'httpf.conf fa un include del modules.conf.

ja l'havia posat al modules.conf. provare amb el teu httpd.conf. us dic
algo si me'n surto ;)


> 
> En/na pau ha escrit:
> 
> >hola!
> >
> >jo crec que et falta un LoadModule a l'httpd.conf per a que el php et 
> >funcioni.. una cosa com ara aquesta, hauria de funcionar després de 
> >rebotar l'apache (em sembla que fins i tot ve la línia comentada per 
> >defecte):
> >
> >LoadModule php4_module /usr/lib/apache/1.3/libphp4.so
> >
> >vinga, a veure si hi ha sort!
> >
> >salutacions, 
> >
> >pau.
> >
> >
> > 
> >
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org
> 

-- 
xavi[*]sindominio.net
lorajoler[*]paranoici.orgReply to: