[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: testing.Hola,

Encara que no se si la sarge ja es la stable de debian,
t'explico el meu *trucu*

Crec que t'estalviaras problemes si en el fitxer
/etc/apt/sources.list cambies en cada linia alla a on diu
testing per la paraula sarge. Aixi estaras segur que tot el
que baixis sera sarge.

Si el que vols baixar son sources de servidors no oficials
de debian (exemple mplayer, etc), hauras d'anar a la pagina
de aquest paquet per a assegurar-te per on van ells (no se
sap fins a quin punt estan coordinats amb els canvis diaris
de debian).

Espero que t'hagi servit (si es que no he ficat la gamba)

8-)


>
> Hola,
>
> Ja ha arrivat el dia, ja s'ha fet estable sarge. Bé, jo
> estic amb debian  lincada com a testing (que corresponia
> fins ara a sarge). Suposso que si  actualitzo, ja
> m'actualitzarà amb la nova estructura de sarge, no?
>
> Algun ajut? De tant en tant faig un apt-get dist-upgrade
> per a veure si  s'ha d'actualitzar molta cosa.¿ Hi ha
> documentació de com passar de  testing woody a testing
> sarge?.
>
> Gràcies.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to
> debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org with a
> subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>Reply to: