[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el servidor de SSHa mi alguna vegada que he tingut problemes amb el ssh era per temes
d'adreçes ip diferentes o alguna cosa així i ho soluciono esborrant
una linia del fitxers known_hosts que hi ha al directori .ssh de
l'usuari amb el que intentes conectar-te, la linia que esborro es la
que conté la ip del servidor al que hem conecto i la seva clau, guardo
i llestos....espero que sigui això...:P

Salut,

2005/5/26, Jaume <jsoler@hacktivisme.org>:
> Tinc problemes al connectar al meu servidor de SSH...
> Quan intento connectar obting el següent error:
> Read from socket failed: Connection reset by peer
> Si provo de connectar per telnet (per comprovar que no em tanqués la
> connexió...) em conecta normalment.
> Amb el servei de smtp em connecta normalment i no dona cap error (per
> telnet). O sigui que no crec que filtri cap connexió.
> He comprovat tambè que no tingues les iptables corrent però no les tinc
> intal·lades
> 
> Actualment estic utilitzant la Debian Sid, tot i que he provat les
> versions de Sarge i Woody del servidor de SSH.
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 


-- 
March.
---------------------------------------------
Linux registered user: #356760
---------------------------------------------Reply to: