[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tecnodependència ...Bones,

fer servir un chroot pel navegador, sigui el konqueror o el mozilla-firefox. 
Funciona correctament.

Leo
A Dimarts 15 Març 2005 19:44, Lluís Gras va escriure:
> Bones !!!
>
> Porto tota la setmana robant hores al rellotge per muntar una aula de thin
> clients que estic muntant a l'escola, ja gairebé ho tenia tot enllestit
> ... el maquinari reconegut, el raid1 configurat i verificat, gràcies als
> apunts de badopi l'openoffice també caminava amb la pure64, quedaven
> petites coses com el gcompris que cascava, el Jclic que no era amic de la
> versió de java que havia incrustat amb el java-package però quan he
> arribat al conector del flash m'he vist perdut.
>
> Què faig ?
>
> Alguna idea, li trec la pols a la sarge netinst rc2 que tinc per algun
> lloc i renuncio a les bones vibracionms que tenia amb l'amd64.
>
> Apa que aviat serà setmana santa, doneu-me una alegria i digueu-me que hi
> ha alguna alternativa funcional.
>
>
> ... àcies.

-- 
Linux User 152692 
Catalonia

Attachment: pgpm27B4saEps.pgp
Description: PGP signature


Reply to: