[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb locales>
> Hola: Prova de fer: dpkg-reconfigure localepurge i no hi deixes cap local
> què no  t'interesse. Després hi fas: dpkg-reconfigure locales. Prova açò.
> També pots mirar de canviar el teclat desde el centre de control de gnome.
> Quin teclat tens triat? Quina local tens predeterminada per al sistema? En
> tens més de una triada?. Prova de posar "ninguno" quan et pegunte local
> predeterminada per al sistema.

Bé, doncs s'em va solucionar part del problema al esborrar tots els aspell, 
ispell, myspell que tenia (menys un, doncs si no em volia esborrar tot el 
gnome i kde) i tornant a instal·lar els que m'interessava. L'altre part del 
problema va ser, efectivament, canviar el mapa de teclat del gnome.Gràcies! 
Apart, per si les mosques, he fet el que dius de "localepurge" deixant només 
locales en català, suposo que no tindré cap problema amb les aplicacions, 
donat que el "default" (C, anglès) sempre hi és (o no???)

RicardReply to: