[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: locales-nfsOn Fri, Mar 04, 2005 at 09:52:17PM +0100, Ivà wrote:
> Amb quin nucli ho has fet? Amb un 2.6?

Amb un 2.6 però amb els 2.4 era igual.

> A mi en un nucli 2.4 surt:
> 
> root@quassar:~# uname -a
> Linux quassar 2.4.27 #1 jue feb 17 08:46:34 CET 2005 i686 GNU/Linux
> root@quassar:~# cat /var/log/dmesg | grep eth
> eth0: RealTek RTL-8029 found at 0xc400, IRQ 9, 00:E0:4C:AB:41:A0.
> eth1: RealTek RTL-8029 found at 0xc000, IRQ 11, 00:E0:4C:AB:4E:A5.

Suposo que depèn de la targeta. Jo diria que es configura
automàticament al màxim de la capacitat del hardware, o
sigui que no has de fer res.

-- 
ernest

That's all you need tae dae in life. Just be yourself, he'd tell me.
It was the most difficult, challenging thing anybody ever asked of me.
--Irvine Welsh's Glue.Reply to: