[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: locales-nfsAmb quin nucli ho has fet? Amb un 2.6?

A mi en un nucli 2.4 surt:

root@quassar:~# uname -a
Linux quassar 2.4.27 #1 jue feb 17 08:46:34 CET 2005 i686 GNU/Linux
root@quassar:~# cat /var/log/dmesg | grep eth
eth0: RealTek RTL-8029 found at 0xc400, IRQ 9, 00:E0:4C:AB:41:A0.
eth1: RealTek RTL-8029 found at 0xc000, IRQ 11, 00:E0:4C:AB:4E:A5.
root@quassar:~#


En/na Ernest Adrogué ha escrit:
On Thu, Mar 03, 2005 at 09:20:32AM +0100, Albert Sellarès wrote:

El dj 03 de 03 del 2005 a les 08:56 +0100, en/na rpb va escriure:

He reinstalat el sistema, (sarge 32) després d'un desastre d'intent
d'instalar pure64 , com explico en unaltre fil, i s'han solucionat els problemes amb nfs (???), ara tinc transferències sostingudes a 1 Mb/s, que no és una bala però molt millor que les 5 K/s d'abans... i és més o menys el que conseguia amb la Mandrake. Suposo que es pot millorar remenant la configuració de nfs.

Doncs jo m'he quedat amb les ganes de saber q devia ser... vaig estar
buscant una aplicació q em deia si la ethernet estava en full o half
dupplex, pq no fos això, però no la vaig trobar.
Aprofito per demanar si algú em pot dir com saber-ho :P


ernest@tty2:~ $ dmesg | grep eth0
eth0: RealTek RTL8139 at 0xe0e02000, 00:50:ba:ac:f8:4c, IRQ 11
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
            ^^^^^^^^^^^
Reply to: