[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mysql threads a debian woody-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Albert Sellarès wrote:

| Que hi tens a l'arxiu de configuració? Has pensat q no sigui problema de

Pasteixo aquí el meu arxiu de configuració, és tal com
en venia i diria que pràcticament no he tocat res mes
que ajustar innodb per la memòria que tinc: 1Gb

Si algú detecta algun lloc on l'he espifiat li estaré
eternament agrait.

[client]
port      = 3306
socket     = /var/run/mysqld/mysqld.sock


[safe_mysqld]
err-log     = /var/log/mysql/mysql.err
set-variable = max_connections=2900

[mysqld]
user      = mysql
pid-file    = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket     = /var/run/mysqld/mysqld.sock
port      = 3306
basedir     = /usr
datadir     = /var/lib/mysql
tmpdir     = /tmp
language    = /usr/share/mysql/english
skip-locking
set-variable  = key_buffer=16M
set-variable  = max_allowed_packet=1M
set-variable  = thread_stack=128K
default-table-type=innodb
innodb_data_file_path = /ibdata/ibdata1:2000M

set-variable = innodb_buffer_pool_size=1G
set-variable = innodb_additional_mem_pool_size=40M

set-variable = innodb_log_file_size=300M
set-variable = innodb_log_buffer_size=8M
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
set-variable = innodb_lock_wait_timeout=50

set-variable = lower_case_table_names=1
set-variable = max_connections=2900

[mysqldump]
quick
set-variable  = max_allowed_packet=1M

[mysql]

[isamchk]
set-variable  = key_buffer=16M
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFCJvAjVfvsWQAffzIRAuniAJ9Q1Y1Y/mvKGzdNWPTHvw3bjRzMyQCffN69
XHBbfEpc2TrY3KATcZimbH4=
=RYRP
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: