[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mysql threads a debian woodyEl dl 28 de 02 del 2005 a les 08:58 +0100, en/na Francesc Guasch va
escriure:

> Ja no se que fer, suposso que hauré de provar un kernel-2.6,
> però tampoc estic segur de que em funcioni.

Que hi tens a l'arxiu de configuració? Has pensat q no sigui problema de
nombre màxim de conexions?

Per limitar aquest valor, ho pots fer amb l'opció
set-variable=max_connections=2048

Exemple d'un arxiu:

[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
set-variable=max_connections=2048
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

[mysql.server]
set-variable=max_connections=2048
user=mysql
basedir=/var/lib

[safe_mysqld]
set-variable=max_connections=2048
err-log=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid


Ja diras si era això! :)


Sort!

-- 
 Albert Sellarès    GPG id: 0xB88C621A   
 http://www.wekk.net  whats_up@jabber.org 
 Membre de Catux.org  http://catux.org  
 Linux User: 324456   Catalunya      

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: