[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [No APM support in kerne] en un HP Netserver LH3

En/na Vicente Lopez ha escrit:

Hola a tots,
El problema que tinc es el següent: Tinc un servidor HP Netserver LH3 amb 2 procesadors, en el que tinc instalat: [code]
~/# uname -a
Linux penelope 2.4.27-1-686-smp #1 SMP Wed Dec 1 19:50:17 JST 2004 i686 GNU/Linux
[/code]
pues be, la questio es que voldria que tant el ordinador com els discs scsi es ficaren en repos mentre no son utilitzats, per aixo he instalat el apm i el acpi .... pero sempre que faig algun dels comandos per al control del apm la contestacio es la mateixa: [code]
~/# apmd
No APM support in kernel
[/code]

Això es degut al que et diu exactament. Has d'acitvar l'APM o ACPI al kernel.
Tens un kernel precompilat o el compiles tu?

Algu podria dir-me com podria fer que funcionara el apm en el meu servidor..... Abans tenia instalat un windows 2003 server i si que entraba el sistema en stanby... moltes gracies anticipades. vicent lopez
vicente.lopez@solismunoz.com <mailto:vicente.lopez@solismunoz.com>Reply to: