[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mysql threads a debian woody> 
> Però segueix sense passar dels 1000 i pico threads.
> Ho veig per que faig un show processlist dins el
> mysql.
> 
> Què puc fer ?

Això deu ser cosa dels limits del sistema, mira't
l'arxiu /etc/security/limits.conf i la comanda ulimit. Si no t'en surts,
not tallis per tornar a demanar ajuda :)

Sort!


-- 
 Albert Sellarès    GPG id: 0xB88C621A   
 http://www.wekk.net  whats_up@jabber.org 
 Membre de Catux.org  http://catux.org  
 Linux User: 324456   Catalunya      

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: