[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes d'apacheEl Sat, Feb 12, 2005 at 12:22:36PM +0100 Xavier ha dit:
 
> > El Sat, Feb 12, 2005 at 12:10:06PM +0100 Xavier ha dit:
> > 
> > > M'he instal·lat l'apache en local, per tal de començar a treballar amb
> > > l'spip i tal, problema que si no estic connectat a xarxa (99% del
> > > temps), quan provo d'accedir automàticament em diu que no troba
> > > a localhost. Quan estic connectat, com és el cas d'ara mateix :), el
> > > firefox s'està una bona estona rumiant-s'ho fins que em torna a dir lo
> > > mateix.
> > 
> > sona mes com un problema de resolucio de noms i no d'apache, supposo
> > que triga mes quan estas connectat perque es consulta els dns.
> > 
> > mira si a /etc/hosts tens una entrada per a localhost:
> > 
> > 127.0.0.1	localhost
> > 
> > deuria estar, pero pel que dius sembla que no
> >
> 
> 127.0.0.1  localhost  catania
> 
> Doncs sí que està. (També hi han diverses línies d'ipv6, per cert)

has provat accedir amb http://127.0.0.1 ?

netstat -tl

et dona alguna referencia al port 80/http ?

m.

-- 
  Usually when people are sad, they don't do anything. They just cry over
   their condition. But when they get angry, they bring about a change
               (Malcolm X)

      ( ( ( i ) ) ) http://indymedia.org ( ( ( i ) ) )
                                 .''`.
  using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
                                `. `'`
gpg --keyserver keys.indymedia.org --recv-keys B9A88F6F      `-

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: