[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: BluetoothEl dc 09 de 02 del 2005 a les 23:29 +0100, en/na ASQUES va escriure:
> amb lsusb no em troba res pero amb dmesg em surt això:

Vas dir q el teu dispositiu bluetooth era usb no?, si amb lsusb no et
surt, és q no tens ven comfigurats els usb's?

Tens algun altre dispositiu usb endollat?

Sort!

PD: Reenvio el correu a la llista, ja q si hi ha algú q té el mateix
problema més endavant, és possible q ho llegeixi i ja no li calgui la
pregunta :)

-- 
 Albert Sellarès    GPG id: 0xB88C621A   
 http://www.wekk.net  whats_up@jabber.org 
 Membre de Catux.org  http://catux.org  
 Linux User: 324456   Catalunya      

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: