[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes amb recepció de la llistaHola:
El darrer missatge que he rebut de la llista es del 22 de desembre.
He comprobat, per la web, que sí puc enviar missatges, però no en rebo cap.
Faig servir el Kmail 1.7.1 amb el KDE  3.3.1 i, tret d'haver fet algun 
"update" general, no he tocat pas la configuració del correu i, a primer cop 
d'ull, tot sembla estar igual que sempre.
Cal dir que sí rebo correus que no son de les llistes.
¿Algú té cap idea al respecte?
Gràcies.

p.d. O.T.: el mateix em passa amb la llista debian-user-spanish...

-- 

Salutacions,

Josep


El presente correo ha sido analizado por la plataforma Soluciones ADSL
 y se encuentra libre de virus.


Reply to: