[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Imatge del CD de Debian 2.1 (Slink)Algu té encara per casa algun disc amb el Slink? Necessite alguns 
paquets i el servidor on normalment deurien trobar-se no funciona 
(archives.debian.org -> "zero sized reply"). Jo crec que amb 50 
cèntims podria arribar una copia fins a València... Alguna bona 
ànima?Reply to: