[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Organització de mail al ThunderbirdHola,
Casi em fa vergonya preguntar, però... El cas és que estic soscrit a varies llistes, i m'agradaria organitzar-les al gestor de correo Thunderbird. Vaig intentar fer carpetes i crear unes regles del tipus: tot missatge que provingui de "llista" guardar a la carpeta "xyz". Però no funciona. Algú sap que faig malament?


ToniReply to: