[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: En els arxius es veuen les adreces !En/na Ferriol ha escrit:
> [...]
> De la manera que està el SPAM suposo que seria una bona mesura. Què us
> sembla li demanem a l'administrador de la llista ?

Fantàstic!

> 
> Salut i amor !
> 

Igualment. I si és sense SPAM, millor!


-- 
*--------------------------------------------------*
|   Linux User: 154.147 (http://counter.li.org)    |
| GPG KeyID: 0x4E91BFA1 (http://www.keyserver.net) |
*--------------------------------------------------*Reply to: