[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

kernel panic al reiniciar amb nou kernelHola
Tinc un servidor casolà, carregat com una mula, com cal, on experimento vàries 
coses amb una Sarge. Sol anar com una seda, excepte quan faig un apt-get 
upgrade i intenta instalar-me el nou kernel 2.6.8-10 (actualment va amb 
2.6.8-1-386). Ja en l'instal.lació m'avisa de que em caldrà reiniciar per 
crear un nou modules.dep i no sé què més, però al reiniciar amb el suposat 
nou nucli (dic suposat pel que més endavant explico) em dona un kernel panic 
amb el missatge:

VFS: cannot open root device "sdb3" or unknown-block (0,0)
Please append a correct "root=" boot options
Kernel panic: VFS: unable to mount root fs on unknown-block (0,0)

A /boot/grub/menu.lst i tinc:

title		Debian GNU/Linux, kernel  
root		(hd1,1)
kernel		/vmlinuz root=/dev/sdb3 ro 
savedefault
boot

title		Debian GNU/Linux, kernel  (recovery mode)
root		(hd1,1)
kernel		/vmlinuz root=/dev/sdb3 ro single
savedefault
boot

title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-1-386 
root		(hd1,1)
kernel		/vmlinuz-2.6.8-1-386 root=/dev/sdb3 ro 
initrd		/initrd.img-2.6.8-1-386
savedefault
boot

title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-1-386 (recovery mode)
root		(hd1,1)
kernel		/vmlinuz-2.6.8-1-386 root=/dev/sdb3 ro single
initrd		/initrd.img-2.6.8-1-386
savedefault
boot

Les dues primeres entrades son les que l'apt m'afegeix i donen kernel panic, 
les altres dues son les velles, que funcionen. El cas és que si miro a 
"/boot" o "/", no hi ha rastre del suposat nou nucli 2.6.8-10 i tots els 
enllaços d'aqui (system.map, etc..) apunten a les versions 2.6.8-1.386, com 
també /vmlinuz apunta a vmlinuz-2.6.8-1.386 (el nucli "vell"). Tampoc 
a /lib/modules tinc res de 2.6.8-10, només 2.6.8-1.386, el que ja hi havia. 
Apart hi ha l'initrd, que en les entrades de menu.lst que funcionen hi és 
present, i en les noves, no. (no tinc massa clar ni què és, ni com en puc 
fer-ne un de nou, de l'initrd...)
Si algú em fa 5 cèntims de com puc solucionar això, li agrairé. Sino, mira, 
anar tirant de 2.6.8-1.386, que va ser el que es va instalar de bon principi, 
i que si rutlla...
Gràcies
Ricard Reply to: