[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dhcp3-client - dns i dominiJa tens instalat el paquet resolvconf? Serveix per gestionar de forma
coherent el fitxer
/etc/resolv.conf quant aquest està manipulat per més d'un programa com
ppp, dhcp-client, pump, netenv, etc...
Les instruccions per configurar-ho són a
usr/share/doc/resolvconf/README.gz

Quim
>Tinc configurades les tarjes de xarxa del meu portàtil, tant l'ethernet
>com la wireless, per que agafin els parámetres de la xarxa via DHCP,
>però fa algun temps, quan aixeco qualsevol de les dugues, es configura
>tot menys les DNS i el domini, algú sap que pot passar?
>
>Adjunto la configuració del dhcp3-client: 
>
>send host-name "notebook";
>require subnet-mask, domain-name-servers;
>request broadcast-address, time-offset, routers,
>       netbios-name-servers, netbios-scope, domain-name;Reply to: