[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dhcp3-client - dns i dominiHola!

Tinc configurades les tarjes de xarxa del meu portàtil, tant l'ethernet
com la wireless, per que agafin els parámetres de la xarxa via DHCP,
però fa algun temps, quan aixeco qualsevol de les dugues, es configura
tot menys les DNS i el domini, algú sap que pot passar?

Adjunto la configuració del dhcp3-client: 

send host-name "notebook";
require subnet-mask, domain-name-servers;
request broadcast-address, time-offset, routers,
       netbios-name-servers, netbios-scope, domain-name;

Per cert faig servir Sid.

Gràcies a tots.
-- 
   _______
  |\_____/|  Eduardo Bellido Bellido
  | /   \ |  edubxb@ya.com
  |/_____\| · · · · · · · · · · · · ·

Attachment: signature.asc
Description: Esta parte del mensaje =?ISO-8859-1?Q?est=E1?= firmada digitalmente


Reply to: