[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: No puc compilar les llibreries de live.com Streaming Mediahola jaume! 

> Per ventura és que no tenc el compilador adequat  o que me falta qualque 
> llibreria ...

jo crec que és que et falta el compilador de c++. pots intal·lar-te el g++ . cerca el que més t'interessi... hi ha diverses versions, però em sembla que un apt-get	 install g++ serà suficient. 

a veure si t'ajuda.

salutacions, 

pau.Reply to: