[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el paquet d'idioma del FirefoxOn Mon, Nov 08, 2004 at 01:19:16AM +0100, paucliment@ya.com wrote:
>  Hola, Acabe de baixar-me el paquet de catalanitzacio del Firefox de
>  softcatal`a i no em funciona. Si vaig a "Tools > Extensions" m'apareix
>  alli, pero em diu que necessite reiniciar. Reinicie, pero no passa res.
>  Vos ha passat alguna cosa semblant? Gr`acies, Pau.

Has provat amb el que està empaquetat en Debian?
(mozilla-firefox-locale-ca ;)

-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: