[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: servidor XEl problema sembla que es q tens el DefaultDepth a 1 i no tens cap mode per 
aquesta profunditat de color. Li hauries de dir que vols algun dels modes que 
tens definits per exemple:
 DefaultDepth 16
Aixi tindras 16 bits de color.
Quan et funcionin les X veuras que tens el teclat en angles.. :) T'aconsello 
que redueixis el fitxer de configuracio pq es dificil de llegir amb tants de 
comentaris. Deixa el minim i ja veuras que es mes entenedor.

A veure si es aixo. :)
Joan

A Diumenge 07 Novembre 2004 12:21, vàreu escriure:
> Joan Valduvieco va dir:
> > Les,
> > Podries enviar el fitxer de configuració? Té la pinta de ser un tema de
> > coherència del fitxer, si el veies crec que et podria dir que passa.. ;)
>
> cap problema, No se si es aquest el que hem demanes, de totes maneres te
> l'adjunto. Si no l'és digues-me quin és i te'l envio...
>
> Moltes gràcies.
> Xavier Bosch

Attachment: pgp861vy2BQ6N.pgp
Description: PGP signature


Reply to: