[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: assumpte servidor sshhola!


> Tambien necesitas abrir el 22 UDP

això en principi no hauria de ser necessari... ssh no treballa amb l'udp.

salutacions, 

pau.Reply to: