[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb aptEp,
A mi tb em va passar fa cosa d'un any o aixis. Em sembla que hi ha un bug 
amagat que va sortint de tant en tant. No recordo que vaig fer exactament 
pero em sona que executant-lo jo a ma ho vaig arreglar. En tot cas pots 
probar de fer 'scrollkeeper-update' (sense el -q de quiet) i aixi potser veus 
que passa. Si no ho arregles, una altre solucio es substituir el binari 
'scrollkeeper-update' per un shell que retorni '0'. (L'scrollkeeper aquest 
diria que no es tant important)
De tota manera si et sents fort el millor es que facis un bug report amb la 
informacio tipica per aquests casos.

Apa, sort.
Joan

A Dimecres 03 Novembre 2004 23:54, Albert Mora va escriure:
> No m'acaba d'agradar que l'scrollkeeper em dongui segfault, cosa que fa
> que d'aquí no em mogui... Alguna idea?

Attachment: pgp3XHqYkONSu.pgp
Description: PGP signature


Reply to: