[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debiancat.info: ser o no serGràcies per les respostes de gent interessada en continuar amb aquest projecte. Procedeixo a la renovació del domini, doncs.

En/na David Poblador ha escrit:
Si ningú hi té cap objecció, m'agradaria fer-me càrrec del projecte.

Ja ets admin a https://devel.interactors.coop/projects/debiancat/  :)

Com a tot projecte GForge, aquest espai disposa de fòrum, gestor de tasques, incidències... També es pot començar de manera molt més simple creant una llista de correu.

Recomano a la gent interessada en participar en el projecte que es registri com a usuaris i llavors li demani l'alta al projecte a en David o a mi. Un dels problemes que ha tingut l'anterior etapa és que la gent que hi col·laboràvem no vam entrar mai en contacte regular. Com a usuari registrat pots estar tant al cas del projecte com vulguis mitjançant avisos per correu, etc.

Suposo que la primera cosa que hem de parlar és si seguim amb aquell TWiki (una mica 'buggy') o si ens passem a un altre CMS aprofitant que ara encara no i ha masses planes creades. Però això ja ho podem parlar en el context del projecte i no en aquesta llista.

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: