[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: informacio de programesEn/na David ha escrit:

Entre altres problemes que me porta la debian...  ara per ara necessitaria
trobar alguns programes:

a: programador de pic's
b: disseny de plaques d'electronica( tipus tango, orcad...)

Voldria a veure si hi ha alguns programes gratuits. de moment he trobat
que l'eagle (disseny de plaques) es per linux pero esta molt restringit o
pagues llicencia. i sobre pics no he trobat res.

gracies.


Sobre aquestes qüestions Debian (i altres, suposo) tenen tota una secció específica de programes: Mira't només
http://packages.debian.org/unstable/electronics/

Entrada d'esquemàtics: "gschem" (també altres com "xcircuit" poden servir, però al principi poden resultar estranys d'usar)
Disseny de plaques pcb: "pcb"
PIC's: "simulpic", "nitpic", "gpsim"...

Espero que et sigui útil.

Orestes.
Reply to: