[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema amb el fontconfig* thus spake Lluís Gras:

> Està clar que darrerament la meva existència a la xarxa es fonamenta en
> confirmar els problemes que detecteu ...

Algú els ha de confirmar :-)

Gràcies.

-- 
ernest

That's all you need tae dae in life. Just be yourself, he'd tell me.
It was the most difficult, challenging thing anybody ever asked of me.
--Irvine Welsh, Glue.Reply to: