[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

OT: Re: No puc entrar a La Caixa (Konqueror)> 
> > OT: D'altra banda si us interessen el tema dels estalvis ètics:
> > 
> > http://www.fets.org/
> 
> Molt bona pàgina.
> 
> > (la Caixa, a més, té un fons d'inversió de renda fixa en deute públic,
> > que moltes caixes petites com la Penedès no tenen: és una manera de
> > dispositar els quartos en el tema públic)
> 
> Em sembla que estàs equivocat, estic segur que totes les entitats
> tenen fons de renda fixa.
> A Caixa Penedès tens: FONPENEDÈS DINER FIAMM, FONPENEDÈS FIM,
> FONPENEDÈS DÒLAR FIM, etc...
> 

No no, la clau no és en el que els fons siguin renda fixa (que vol dir
que no són accions que pugen i baixen ràpidament, sinó lletres,
obligacions, etc). La clau és que sigui DEUTE PÚBLIC (que vol dir que
estàs contribuintr a finançar la Gene, l'estat, la UE: hospitals,
escoles, exèrcits...). La majoria de fons de renda fixa tenen deute
privat (Repsol, telefonica, endesa, Microsoft :-)

-- 

"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de ser
útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no val la
pena viure'l"
A. CamusReply to: