[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: script fstabEn/na Josep Lladonosa i Capell ha escrit:

..tens devfsd funcionant? No ho he tocat mai, però aleshores tema permisos en el fitxer /etc/devfs/perms


devfsd? Jo tinc entès que al kernel 2.6 el devfs està discontinuat i això ho controla tot "udev" en espai d'usuari.

Millor dit, la cosa es divideix en 2 parts: Quan s'insereix un dispositiu "en calent" (tipus pendrive USB) és el kernel qui ho detecta i genera un event de hotplug que s'utilitza, en general per carregar el corresponent driver/mòdul si no ho està ja. En cas que el sistema UDEV no estigui activat, el dispositiu rebrà un nom per defecte. Si el UDEV està actiu, ell pren el control del directori /dev i genera els noms (i permisos)dels dispositius segons unes regles predeterminades. Està tot explicat a:

http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/hotplug/udev-FAQ
http://www.kroah.com/linux/talks/ols_2003_udev_paper/Reprint-Kroah-Hartman-OLS2003.pdf
http://www.linuca.org/pdf.phtml?nIdNoticia=259
http://www.linux-usb.org/USB-guide/book1.htmlReply to: