[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Necessita Debian un lobby de pressió?On dt, 2004-10-12 at 20:49, Antoni Bella wrote:

>   Això és cosa de cadascú: En una societat que intenta
> ser el més justa el fet de que hi hagin lobbys és una
> blasfèmia per les llibertats. Ves anotant que per aquí
> no surten als diaris. :(

Els lobbies sempre hi han estat; quan una persona decideix el destí de
milions és inevitable que hi hagi grups que intentin influir-hi.
Òbviament poden ser més o menys organitzats. Assumint això més val
treure's la careta i identificar-los clarament. Aquí els tenim clarament
però s'anomenen associacions, sindicats, col·lectius i mil noms més.

Avui en dia l'individu sol difícilment influeix en res. El primer que ha
de fer és buscar individus com ells. És veu claríssim, per exemple, en
les associacions de consumidors.

El que passa que la paraula lobby té la connotació aquesta d'un grup de
gent que posa pasta per aconseguir alguna cosa. Però en el fons un lobby
simplement és una minoria que intenta influir per aconseguir alguna cosa
(i això som nosaltres).


>   Qui em digui que li estic fent a Debian simplement
> per defensar-la el mosego -i no ho dic de conya.
> Grrrrr!!-.

mmm.. no t'entenc... 
> 
>   Precisament això dels estàndards és una de les
> finalitats de La Farga, crec que han d'enviar una
> "Idea" per a plasmar aquesta qüestió.

Fantàstic doncs. Això és bàsic. Llàstima, però, que amb això dels
estàndards sempre anem a remolc dels estàndards que sempre esperem que
promoguin altres. I fins i tot fem més cas als estàndards americans que
als europeus (per exemple el SHA-1 del NIST vs el RIPEMD de l'ETSI).
Bé... ja n'aprendrem si ho tenim clar.

El dia que des d'aquí n'impulsem algun ho celebraré amb cava.

> 
>   Ens avenim en la idea i penso que la principal
> tasca -de cara al desenvolupament- és la de crear
> escoles d'informàtica que coneguin els estàndards i
> difongin informàtica pura, sense marques registrades.
> A la meva manera de veure aquest és el futur però
> caldrà molta col·laboració de les administracions
> doncs el primer pas serà posar SL a les seves
> oficines, nosaltres ja el tenim/anem instal·lat/ant.

Potser sóc molt optimista, però començo a pensar que ho tenim coll
avall. Simplement, quan el programari lliure està esdevenint madur,
tothom l'està començant a adoptar. I crec que és qüestió de temps (si
les patents no ens ho impedeixen).

El que haurien de fer és prohibir això que hagis de comprar un Windows
per collons preinstal·lat quan compres un ordinador. Això seria més bona
mesura que 1000 declaracions d'intencions. Imagino que això dependrà
d'Europa, però...

Una altra cosa és que es facin migracions de sistemes preexistents.
Òbviament, quan ja has pagat un programari propietari, canviar-lo a
lliure és sempre un cost afegit (has de pagar la migració i la resta ja
la tenies pagades).

Salut!
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: