[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: redireccionar ports?> Bueno la questiò no es que sigui molt de debian però segur que amb lo
> friks (ho dic amb carinyo) que som tots algu ho sap.

No ho considero pas una cosa "dificil de saber", però aquí ho tens.

> Al gra. Necessito fer que quan em conecti a la maquina A amb ip
> 1.1.1.1 al port 21 aquesta redirigeixi al conexió a la màquina B amb
> ip 2.2.2.2 al port 110. Vaja com fan el routers, no?

S'em acudeixen dues maneres de fer-ho:

REDIR: un programet q et permet fer justament això i q s'executa com
usuari sense privilegis sempre i quant vulguis redirigir ports inferiors
al 1024.
Executa això a la ip 1.1.1.1 (per instalar: apt-get install redir)
redir --lport=21 --cport=110 --caddr=2.2.2.2
Quan vulguis parar la redirecció simplement     ctrl + c


IPTABLES: fent-ho amb el kernel necessitaras fer-ho com a root, i la regla
quedarà posada sempre (fins q reiniciis)
Seria algo com (ho has d'executar a 1.1.1.1):
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 21 -j DNAT --to 2.2.2.2:110

> Ho necessito per que des de la universitat on estic ara no deixen fer
> conexions externes al port 110 (per llegir el correu), però si per
> exemple al 21. La idea és "enganyar" sortint pel 21 i que una altre
> màquina hem redirigeixi la conexió al servidor de correu al port
> correcte.

Això ho pots fer a la mateixa màquina on tens el servidor pop, però pensa 
que si la teva universitat usa un proxy , és possible q el ftp tb passi
per ell. en cas de ser aixi, ho podries fer per el 443, q segurament tb
està permès i segur q no passa per proxy :)
Molta sort!

Reply to: