[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Evaluacio de variables en bashLluis wrote:
Bones!

Tinc un problema, i es que un script llegeix un fitxer de configuracio del
tipus:

--- fitxer.conf ---
A=a
B=b
C=$A/$B

Lluis, els scripts així és molt millor fer-los en un llenguatge
una mica més adient. Jo normalment els faig en perl.
Hi ha inclós un mòdul que et permet accedir als arxius de
configuració. Et fico parts d'un script meu i algo que
se m'ocurreix et podria servir. La funció de perl "eval":

No ho he provat, es només per que comencis a fer, si
avances una mica i vols més detalls diga-m'ho.

Primer et caldrà instal.lar el mòdul aquest de la configuració:

  # perl -MCPAN -e "shell"
  cpan> install Config::General
  ....

  $ perldoc Config::General  ( per veure la documentació )

i el script seria algo com:

#!/usr/bin/perl -w

use strict;
use Config::General;
my $config = Config::General->new($CONFIG_FILE);
my %conf = $config->getall();

print "$conf{a}\n";
print eval "$conf{a}/$conf{b}";Reply to: