[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sessions X, mes preguntesEl sáb, 11-09-2004 a las 15:11, Ernest Adrogué escribió:
> * [11/09/04 14:11] Andreu_N:
> 
> <snip>
> 
> > D'altra banda, he probat a obrir altres sessions x des de un terminal,
> > utilitzant l'orde:
> > stratx -- :1
> > bé, crec entendre que l'1 es refereix a on vols que s'execute l'X (la
> > terminal X a utilitzar), si al lloc 1 ja hi ha un terminal, et diu que
> > està ocupat. La pregunta és senzilla, hi ha alguna manera de que vaja al
> > lloc buit més proper?
> 
> Anirà al lloc buit més proper automàticament. El ':1' es refereix
> al DISPLAY (pantalla) no al número de terminal. 

Si faig startx a seques o direccionat a un lloc ja ocupat m'ix açò:

Fatal server error:
Server is already active for display 0
    If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
    and start again.

no busca el lloc lliure més proper.

> 
> Per exemple, això
> 
> startx
> 
> obre una sessió X a la primera terminal que estigui buida. Tindrà
> el DISPLAY ':0'. Llavors si fas
> 
> startx -- :1
> 
> obre una altra sessió X a la següent terminal buida.
> 
> startx -- :2
> 
> una altra, i així successivament. L'inconvenient d'això és que
> tens funcionant tants servidors X, gnomes, etc. com sessions
> tinguis obertes, però em sembla que és l'única manera. Espero
> haver-ho explicat bé.Reply to: