[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Publiques disculpes i puntualitzacions ...Suposo que l'equilibri es troba al punt mig.

Com a usuari Debian m'agrada llegir en aquesta llista anuncis i fins i tot alguns detallets sobre una distribució de Debian en català, i els esforços fets sobre aquest Xarnoppix són elogiosos (i gràcies per la feina).

Però també és cert que arriba un punt que -per exemple jo- ja ni obro els correus i els esborro.

On es troba aquest punt mig? Potser en les preguntes ja relacionades més amb desenvolupament Linux que amb usuaris de Debian. És clar, un desenvolupador també és un usuari, però... ja ens entenem.

Amb la llista de desenvolupament de Xarnoppix ja creada, aquí pots enviar anuncis de noves versions o grans millores incorporades, que suposo que interessaran a la majoria de subscrits.

En resum, que tots teniu partde raó.  ;)

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: