[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Gphoto2: Could not claim the USB deviceHe provat de resoldre això amb l'extensa documentació de gphoto.org, però res. A veure si alguna ànima caritativa d'aquesta llista...

- Tinc gphoto i gtkam en les sevs versions d'unstable.

- Tinc una càmera digital Sony Cybershot DSC-P31 que figura entre les càmeres reconegudes per Gphoto.

- Tinc el mòdul usb-storage muntat i el paquet hotplug instal·lat.

Si obro amb Gtkam d'entrada no em surt res. Vaig a "add camera", faig autodetect i gairebé me la troba (diu que tinc una Sony DSC-F707V) però tant si selecciono aquesta com el meu model diu que "Could not initialize camera".

Llavors vaig a la consola seguint els passos recomanats a les FAQ de Gphoto.

1. Fent "gphoto2 --list-ports" troba l'usb.

2. Fent l'autodetect troba una càmera:

qgil@tort:~$ gphoto2 --auto-detect
Model             Port
----------------------------------------------------------
Sony DSC-F707V (PTP mode)   usb:

3. Fent --summary o --list-files surt l'error 'Could not claim the USB device' (adjunto al final missatges amb debug).

4. Vaig a http://www.gphoto.org/doc/manual/FAQ.html#FAQ-could-not-claim-USB i d'allà a http://www.gphoto.org/doc/manual/permissions-usb.html per a veure si sóc capaç de veure què falla amb els permisos però la resposta que em trobo ve a dir que si he instal·lat un paquet pre-built i/o utilitzo hotplug això dels permisos ja estarà configurat. I no és el cas...


A veure si això té solució, que fins ara feia la trampa descarregant les fotos al WinXP però ara que es veu que me l'he carregat... :)

Gràcies.

Quim
PS: els debug

qgil@tort:~$ gphoto2 --list-files

*** Error ***
An error occurred in the io-library ('Could not claim the USB device'): Could not claim interface 0 (L'operació no és permesa). Make sure no other program or kernel module (e.g. dc2xx or stv680) is using the device and you have read/write access to the device.
*** Error (-53: 'Could not claim the USB device') ***

For debugging messages, please use the --debug option.
Debugging messages may help finding a solution to your problem.
If you intend to send any error or debug messages to the gphoto
developer mailing list <gphoto-devel@lists.sourceforge.net>, please run
gphoto2 as follows:

  env LANG=C gphoto2 --debug --list-files

Please make sure there is sufficient quoting around the arguments.

qgil@tort:~$ env LANG=C gphoto2 --debug --list-files
0.000049 main(2): ALWAYS INCLUDE THE FOLLOWING LINES WHEN SENDING DEBUG MESSAGES TO THE MAILING LIST:
0.000438 main(2): gphoto2 2.1.4
0.000530 main(2): gphoto2 has been compiled with the following options:
0.000619 main(2): + gcc (C compiler used)
0.000706 main(2): + no popt (for handling command-line parameters)
0.000821 main(2): + exif (for displaying EXIF information)
0.000910 main(2): + cdk (for accessing configuration options)
0.000997 main(2): + no aa (for displaying live previews)
0.001085 main(2): + jpeg (for displaying live previews in JPEG format)
0.001172 main(2): + readline (for easy navigation in the shell)
0.001272 main(2): libgphoto2 2.1.4
0.054676 main(2): libgphoto2 has been compiled with the following options:
0.054807 main(2): + gcc (C compiler used)
0.054899 main(2): + EXIF (for special handling of EXIF files)
0.054988 main(2): + no ltdl (working around buggy libltdl, eh? :-)
0.055077 main(2): + /proc/meminfo (adapts cache size to memory available)
0.055210 main(2): libgphoto2_port 0.5.1
0.055301 main(2): libgphoto2_port has been compiled with the following options:
0.055389 main(2): + gcc (C compiler used)
0.055477 main(2): + USB (for USB cameras)
0.113981 main(2): + serial (for serial cameras)
0.114226 main(2): + no resmgr (serial port access and locking)
0.114316 main(2): + no baudboy (serial port locking)
0.114404 main(2): + no ttylock (serial port locking)
0.114491 main(2): + no lockdev (serial port locking)
0.114579 main(2): + no ltdl (working around buggy libltdl, eh? :-)
0.114677 foreach(2): Executing action 'List Files' for folder '/'.
0.171704 gphoto2-camera(2): Listing files in '/'...
0.172165 gphoto2-camera(2): Initializing camera...
0.172294 gphoto2-port-usb(1): Looking for USB device (vendor 0x54c, product 0x4e)... found. 0.172398 gphoto2-port-usb(1): Detected defaults: config 1, interface 0, altsetting 0, inep 82, outep 01, intep 83, class 06, subclass 01 0.172495 gphoto2-camera(2): Loading '/usr/lib/gphoto2/2.1.4/libgphoto2_ptp2.so'...
0.173096 gphoto2-port(2): Opening USB port...
0.227459 gphoto2-port(0): Could not claim interface 0 (Operation not permitted). Make sure no other program or kernel module (e.g. dc2xx or stv680) is using the device and you have read/write access to the device. 0.227888 context(0): An error occurred in the io-library ('Could not claim the USB device'): Could not claim interface 0 (Operation not permitted). Make sure no other program or kernel module (e.g. dc2xx or stv680) is using the device and you have read/write access to the device.

*** Error ***
An error occurred in the io-library ('Could not claim the USB device'): Could not claim interface 0 (Operation not permitted). Make sure no other program or kernel module (e.g. dc2xx or stv680) is using the device and you have read/write access to the device.
*** Error (-53: 'Could not claim the USB device') ***

For debugging messages, please use the --debug option.
Debugging messages may help finding a solution to your problem.
If you intend to send any error or debug messages to the gphoto
developer mailing list <gphoto-devel@lists.sourceforge.net>, please run
gphoto2 as follows:

  env LANG=C gphoto2 --debug --debug --list-files

Please make sure there is sufficient quoting around the arguments.

0.286290 gp-camera(2): Freeing camera...
0.286439 gphoto2-port(2): Freeing port...
0.339959 gphoto2-port(2): Closing port...
0.340182 gphoto2-port(0): Could not release interface 0 (Operation not permitted).
0.340496 libgphoto2/gphoto2-filesys.c(2): Clearing fscache LRU list...
0.340647 libgphoto2/gphoto2-filesys.c(2): fscache LRU list already empty
0.340737 gphoto2-filesystem(2): Internally deleting all folders from '/'...----------------

qgil@tort:~$ env LANG=C gphoto2 --debug --summary
0.000049 main(2): ALWAYS INCLUDE THE FOLLOWING LINES WHEN SENDING DEBUG MESSAGES TO THE MAILING LIST:
0.000426 main(2): gphoto2 2.1.4
0.000551 main(2): gphoto2 has been compiled with the following options:
0.000647 main(2): + gcc (C compiler used)
0.000737 main(2): + no popt (for handling command-line parameters)
0.000829 main(2): + exif (for displaying EXIF information)
0.000919 main(2): + cdk (for accessing configuration options)
0.001008 main(2): + no aa (for displaying live previews)
0.001098 main(2): + jpeg (for displaying live previews in JPEG format)
0.001187 main(2): + readline (for easy navigation in the shell)
0.047501 main(2): libgphoto2 2.1.4
0.047793 main(2): libgphoto2 has been compiled with the following options:
0.047885 main(2): + gcc (C compiler used)
0.047975 main(2): + EXIF (for special handling of EXIF files)
0.048064 main(2): + no ltdl (working around buggy libltdl, eh? :-)
0.048154 main(2): + /proc/meminfo (adapts cache size to memory available)
0.048269 main(2): libgphoto2_port 0.5.1
0.048360 main(2): libgphoto2_port has been compiled with the following options:
0.048449 main(2): + gcc (C compiler used)
0.048686 main(2): + USB (for USB cameras)
0.099856 main(2): + serial (for serial cameras)
0.099965 main(2): + no resmgr (serial port access and locking)
0.100057 main(2): + no baudboy (serial port locking)
0.100147 main(2): + no ttylock (serial port locking)
0.100237 main(2): + no lockdev (serial port locking)
0.100326 main(2): + no ltdl (working around buggy libltdl, eh? :-)
0.100572 gphoto2-camera(2): Initializing camera...
0.100771 gphoto2-port-usb(1): Looking for USB device (vendor 0x54c, product 0x4e)... found. 0.154005 gphoto2-port-usb(1): Detected defaults: config 1, interface 0, altsetting 0, inep 82, outep 01, intep 83, class 06, subclass 01 0.154124 gphoto2-camera(2): Loading '/usr/lib/gphoto2/2.1.4/libgphoto2_ptp2.so'...
0.154888 gphoto2-port(2): Opening USB port...
0.206452 gphoto2-port(0): Could not claim interface 0 (Operation not permitted). Make sure no other program or kernel module (e.g. dc2xx or stv680) is using the device and you have read/write access to the device. 0.206942 context(0): An error occurred in the io-library ('Could not claim the USB device'): Could not claim interface 0 (Operation not permitted). Make sure no other program or kernel module (e.g. dc2xx or stv680) is using the device and you have read/write access to the device.

*** Error ***
An error occurred in the io-library ('Could not claim the USB device'): Could not claim interface 0 (Operation not permitted). Make sure no other program or kernel module (e.g. dc2xx or stv680) is using the device and you have read/write access to the device.
*** Error (-53: 'Could not claim the USB device') ***

For debugging messages, please use the --debug option.
Debugging messages may help finding a solution to your problem.
If you intend to send any error or debug messages to the gphoto
developer mailing list <gphoto-devel@lists.sourceforge.net>, please run
gphoto2 as follows:

  env LANG=C gphoto2 --debug --debug --summary

Please make sure there is sufficient quoting around the arguments.

0.312394 gp-camera(2): Freeing camera...
0.312585 gphoto2-port(2): Freeing port...
0.312678 gphoto2-port(2): Closing port...
0.360141 gphoto2-port(0): Could not release interface 0 (Operation not permitted).
0.360481 libgphoto2/gphoto2-filesys.c(2): Clearing fscache LRU list...
0.360738 libgphoto2/gphoto2-filesys.c(2): fscache LRU list already empty
0.360831 gphoto2-filesystem(2): Internally deleting all folders from '/'...

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: