[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzacions de seguretat per SargeOn Thu 12 Aug 2004 21:54, Jaime Gascón wrote:
> Hola a tothom!
>
> Estic pensant en canviar la meva Fedora Core 2 per una Sarge,
> anteriorment ja havia usat la woody, i m' agradaria saber si les
> actualizacions de seguretat son per la versio testing, ara mateix
> Sarge, o nomes per la stable....
>
> Gracies!

Jo hi tinc al /etc/apt/sources.list:

deb http://http.us.debian.org/debian sarge main contrib non-free
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US sarge/non-US main contrib non-free
deb http://security.debian.org sarge/updates main contrib non-free

i no s'em queixa...

De totes maneres, pel que tinc entès, prioritzen resoldre els bugs de la 
woody (stable), i despres fan els de la sarge (testing). Antigament sarge no 
tenia el "security.debian.org", però igualment la correcció de bugs es feia, 
i no crec que els lapses de temps entre abans i ara hagin canviat gaire.
--
Jaume SabaterReply to: